16.0 m Beltegående

Tilhengermontert (slepes med bil på henger)

Arbeidshøyde 16. 40 m

Transport/ tilhengervekt 2 530 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Arbeidshøyde16.40 m
Horisontal rekkevidde7.85 m
Kurvstørrelse1.33 x 0.75 m
Løftekapasitet230 kg
Br. mellom støttebein nede3.78 x 3.83 m
Totalvekt u/fører2 530 kg
Transportbredde1.33 m
Transporthøyde2.10 m
Transportlengde5.01 m
El-uttak i kurven1 x 230V/16A
DrivkildeKubota 14 hk diesel
Alt. drivkilde el.230v / 16 amp
Maks stigning hjelpefremdrift35% (20º)

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Les bruksanvisning.