10.5 m utleie lift Tilhengermontert

10.5 m utleie lift Tilhengermontert

Tilhengermontert (slepes med bil)

Arbeidshøyde 10. 5 m

Transport/ tilhengervekt 950 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

10.5 m utleie lift Alta Finnmark

Arbeidshøyde10.5 m
Horisontal rekkevidde6.50 m
Kurvstørrelse0,75 x 0.80 m
Løftekapasitet130 kg
Br. mellom støttebein nede3.57 m
Bomrotasjon+/- 355 °
Totalvekt u/fører950 kg
Transportbredde1.50 m
Transporthøyde1.99 m
Transportlengde5.43 m
Drivkilde230v / 16 amp
Maks stigning hjelpefremdrift25% (14.03°)

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Les bruksanvisning.