Generell informasjon. Vi oppfordrer til å lese og sette seg inn i brukerveiledningen til aktuell lift.

FORFLYTNING
Pass på terrengets høyeste tillatte helling ved transportkjøring. Under transportkjøring i terreng skal du prøve å oppholde deg over maskinen. Se opp for hindre i terrenget på kjøresporet og andre stasjonære eller bevegelige hindre i omgivelsene. Pass på at du har uhindret sikt i kjøreretningen.

Man må alltid ta værforholdene, slik som vind, sikt og regn, med i betraktningen slik at disse faktorene ikke gjør løftingen utrygg.

Liften skal ikke brukes når
temperaturen er under -20 °C eller
vindhastigheten er over 12,5 m/s
Vær oppmerksom på strømførende kabler – ta i betraktning de minimumsavstander som er nedtegnet i brukerveiledningen.

Forflytting av tilhengermontert lift (type Dino)

Dino lifter med hydraulisk hjelpefremdrift (kjøreanordningen) Det hydrauliske drivsystemet benyttes for korte forflytninger av liften inne på arbeidsområdet, når tauekjøretøyet ikke kan benyttes.

Ta ikke støttehjulet for langt ut, ettersom de da blir svakere og lettere skades.
Ved kjøring bør det være 1–3 cm mellomrom mellom dragbommen/bremsestagets nedre del og hjulets overkant, slik at hjulet kan svinge fritt.

Forflytting/ kjøring på et hellende underlag med bruk av den hydraulisk hjelpefremdriften (kjøreanordningen) :

 1. Når du kjører i en bakke med drivsystemet, må du alltid holde dragbommen i hellingsretningen. Kjør aldri med drivsystemet med dragbommen pekende i retning mot oppoverbakkeen .
 2. Sett alltid klosser under hjulene før liften kobles fra dragkjøretøyet.
 3. Sett alltid på håndbremsen før liften kobles fra kjøretøyet.
 4. Bruk håndbremsen kun som parkeringsbrems eller for nødstopp.
 5. Pass på følgende når du flytter liften med drivsystemet:
  • ikke sett foten slik at den kommer under hjulet på liften
  • vær oppmerksom på dragbommens brå bevegelser
  • vær forsiktig så du ikke forårsaker farlige situasjoner for utenforstående og omgivelsene
 6. Flytt aldri liften ved hjelp av håndkraft i en bakke. Liften kan rulle avgårde og forårsake en ulykke.
 7. Parker aldri en kjøretøykombinasjon i en bakke.
 8. Gå aldri fra liften i en bakke når den kun holdes på plass av drivsystemets bremsekraft.

Kjør aldri med drivsystemet i nedoverbakke dersom bakken har en hellingsgrad på mer enn 5 prosent, (tilsvarer et fall på 0,5 meter på en 10-meters strekning). Hvis bakken heller mer enn dette, er det fare for at du kan miste kontrollen over liften.

Parkering av tilhengermonterte lifter med påløpsbrems

Generelt har tilhengermonterte lifter, tilhengere, campingvogner ol. med brems type påløpsbremser.
Påløpsbremsen kan betegnes som styringen i bremsesystemet. Om skyvekraften overstiger en forhåndsdefinert verdi, overfører påløpsbremsen kraften via en vendespak på bremsestangen og denne aktiverer i sin tur hjulbremsene via bremsewirene.

Ved parkering av tilhengermontert lift skal draget peke nedover bakken.

 • Sett alltid klosser under hjulene før liften kobles fra dragkjøretøyet.
 • Sett alltid på håndbremsen før liften kobles fra kjøretøyet.
 • Bruk håndbremsen kun som parkeringsbrems eller for nødstopp.

Se vår hurtigguide video.