Sikkerhetsdatablad

Er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av et farlig kjemikalie.

Sikkerhetsdatablad skal sette dem som jobber med, eller i nærheten av, farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Den som framstiller, importerer eller leverer kjemikalier har plikt til å legge ved sikkerhetsdatablad ved første gangs levering og ved senere endringer.

Sikkerhetsdatablad ble tidligere kalt Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad. Kanskje mest kjent under forkortelsen HMS – datablad. I dag er den mest brukte forkortelsen, SDS.

Søk sikkerhetsdatablad
Hvis du ønsker å finne et sikkerhetsdatablad er det stor mulighet for at du kan finne det her. Eco Center er en database som inneholder flere tusen sikkerhetsdatablad, verneblad og etiketter.

Kilde. Eco center

Klar til å finne ut mer?

Søk ditt sikkerhetsdatablad