• Vær ekstremt forsiktig, og kjør med lav hastighet og med maskinen sammenslått over ujevnt terreng, skrot, ustabilt eller
  glatt underlag og nær hull og skrenter. Ikke kjør maskinen med bommen hevet eller forlenget på eller nær ujevnt terreng, ustabilt underlag eller under andre farlige forhold.
 • Følg alle lokale og nasjonale forskrifter angående minimumsavstand til elektriske ledninger.Ikke rør maskinen dersom den er i kontakt med strømførende ledninger.
  Personell på bakken eller på plattformen må ikke røre eller betjene maskinen før de strømførende ledningene er koblet fra.
  Ikke bruk maskinen i tordenvær eller storm.
  Ikke bruk maskinen som jording ved sveising.
 • Den totale vekten av personer, utstyr og materialer må ikke overstige plattformens maksimums kapasitet for det begrensede eller ubegrensede bevegelses området.
 • kke bruk tiltealarmen som indikator på om maskinen står plant. Tiltealarmen på plattformen utløses kun når maskinen står svært skrått.Vær svært forsiktig dersom tiltealarmen utløses med plattformen hevet. Kart legg situasjonen rundt bommen i hellingen som vist under. Følg trinnene for å senke bommen før maskinen flyttes til et fast, plant underlag. Ikke roter bommen mens den senkes.
 • Ikke hev bommen når vindstyrken er over 12,5 m/s. Hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/s når bommen er hevet, senk bommen og avslutt bruken av maskinen.
 • Ikke plasser eller fest overhengende last på maskinen.
 • Alle brukere må benytte sikkerhetsbelte eller sele i henhold til offentlige forskrifter. Fest sikkerhetstauet til forankringen på plattformen.
 • Ikke sitt, stå eller klatre på plattformens rekkverk. Stå støtt på plattformen til enhver tid.
 • Kontroller arbeidsplassen for høye hindringer og andre mulige farer.
 • Begrens hastigheten ved forflytting ut fra kjøreforholdene (underlag, trafikk, helling, personer i området) og andre faktorer som kan medføre kollisjonsfare.
 • Vær oppmerksom på begrenset sikt og blindsoner når du kjører eller betjener maskinen. Vær oppmerksom på bommens posisjon og bakendens svingradius ved rotasjon.