Vegvesenet har nå en kalkulator som du kan benytte for å se hvor tung tilhenger du lovlig kan trekke etter din bil.

Du taster inn registreringsnummer for bil og tilhenger, velger din førerkortklasse.

Slik virker kalkulatoren
Velg førerkortklasse og tast inn registreringsnummer for den aktuelle bil og henger og du får vite om det er lov å trekke den aktuelle hengeren med din bil og ditt førerkort og hvor mye du kan laste i hengeren

Kalkulatoren forteller deg også hvor fort du har lov til å kjøre med tilhenger.

Kun for personbiler
Foreløpig er tilhengerkalkulatoren kun beregnet på biler som kan kjøres med førerkort klasse B, B96 og BE.

Her finner du tilhengerkalkulator