12 m sakselift 4 x 4

Arbeidshøyde maks: 11,94 m

Egenvekt 6 616 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.
For transportører, se Instrukser for transport og løfting.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Spesifikasjoner-Genie-GS-3384RT

Sikkerhet på arbeidsplassen

Transport instruks

Brukerveil-GS3384RT

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt.
– Passer liften for denne oppgaven?
– Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
– Er oppstillingsplassen sikker?
– Finnes det strømledninger i luften?
– Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
– Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
– Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
– Liftens generelle tilstand
– Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
– NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
– El-anordninger og kabel
– Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
– Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
– Er brukeren gammel nok?
– Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
– Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Les bruksanvisning.