Forbehold om Informasjon Utleiesenteret Alta
Utleiesenteret Alta tar forbehold om at informasjonen på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter mangelfull eller unøyaktig informasjon eller trykkfeil. Dette kan ikke påberopes som grunnlag for krav av noen art. Utleiesenteret Alta forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i informasjonen, og i produktene og nedlastbart materiell som er beskrevet i denne informasjonen eller på våre produkter, når som helst, og uten varsel.

Utleiesenteret Alta gjør oppmerksom på at sidene og sidenes innhold retter seg mot brukere i Norge. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom brukere og Utleiesenteret Alta, reguleres av norsk rett med verneting i Norge.

Utleiesenteret Alta kan når som helst revidere disse vilkår og leiebetingelser ved å oppdatere dette oppslaget. Du er bundet av alle slike revideringer og bør derfor besøke denne siden eller produkter i blant for å se gjennom de til enhver tid aktuelle vilkår og leiebetingelser som du er bundet til.

Ved enhver nedlasting av informasjon må du beholde og gjengi hver eneste copyright melding eller andre meldinger om innehaverrettigheter. Du kan imidlertid ikke distribuere, endre, overføre, bruke om igjen, forflytte, eller bruke innholdet fra dette nettstedet for allmenne eller kommersielle formål, medregnet tekst, bilder, audio og video uten skriftlig tillatelse fra Utleiesenteret Alta. Du bør regne med at alt du ser eller leser på dette nettstedet har copyright og tredjeparts interesse med mindre annet er gjort kjent, og kan ikke benyttes med unntak av det som står beskrevet i disse vilkår og betingelser eller i teksten på nettstedet, uten skriftlig tillatelse fra Utleiesenteret Alta.

Integrering av denne nettsiden i andre nettsted eller nettstedselementer av parter som ikke er en del av Utleiesenteret Alta er ikke tillatt. Å fremstille Utleiesenteret Altas nettside som en del av andres nettsted (in-line linking) eller på noen annen måte innlemme deler av denne nettsiden i andre nettsteder som ikke er en del av Utleiesenteret Alta, er ikke tillatt.