Liftutleie 14.0 m sakselift El.

Sakselift El. 14 m arbeidshøyde utleie

Arbeidshøyde maks: 14.0 m

Egenvekt 3 400 kg

 

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.

For transportører, se Instrukser for transport og løfting.

 

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Arbeidshøyde14. 0 m
Løftekapasitet350/ 120 kg
Merkefrie dekkJa
Stigningevne maks25 % (14.0°)
Plattform lengde utv2.31 m
Plattform utvidet lengde3.32 m
Plattform bredde1.15 m
Egenvekt3 400 kg
DrivkildeEl. batteri
Transportmål
Lengde2.46 m
Bredde1.17 m
Høyde rekkverk oppe2.52 m
Høyde sammenfelt1.96 m

 Spesifikasjoner-GMG 4046ED

 Sikkerhet på arbeidsplassen

 

 

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Les bruksanvisning.