43.15 m. Genie SX-135XC

Arbeidshøyde 43,15 m

Selvgående bomlift

Egenvekt 21 546 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.
For transportører, se Instrukser for transport og løfting.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Arbeidshøyde43.15 m
Horisontal rekkevidde27.43 m
Rekkevidde under 0 nivå9.05 m
Kurvstørrelse0,91 x 2.44 m
Løftekapasitet300 / 454 kg
Vertikal jib rotasjon70° / 55°
Plattformrotasjon160°
Transportlengde jib ute19.46 m
Transportlengde jib under13.28 m
Transportbredde aksler inne2.49 m
Transportbredde aksler ute3.94 m
Akselavstand aksler inne/ute4.11
4WD med «traction controll»Ja
4 hjuls styringJa
El-uttak i kurven2 x 230V/16A
Diesel motor
Maks stigning hjelpefremdrift35% (19.29°)
Totalvekt u/fører21 546 kg

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Denne maskinen er ikke isolert og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt.
Følg alle lokale og nasjonale forskrifter angående minimumsavstand til
elektriske ledninger. Overhold minimumsavstandene i tabellen under.

Spenning i ledning Påkrevd sikkerhetsavstand:
0 til 50 KV 3,05 m
50 til 200 KV 4,60 m
200 til 350 KV 6,10 m
350 til 500 KV 7,62 m
500 til 750 KV 10,67 m
750 til 1 000 KV 13,72 m
Den totale vekten av personer, utstyr og materialer må ikke overstige plattformens maksimumskapasitet for det begrensede eller
ubegrensede bevegelsesområdet.

Maks plattformkapasitet
Ubegrenset bevegelsesområde 300 kg
Maks. antall personer 2
Maks plattformkapasitet
Begrenset bevegelsesområde 454 kg
Maks. antall personer 3

Les bruksanvisning.