Liftutleie 7.80 m sakselift El.

Lift utleie  Alta Finnmark Tromsø

Arbeidshøyde maks: 7.80 m

Egenvekt 1 490 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.
For transportører, se Instrukser for transport og løfting.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Arbeidshøyde7.80 m
Løftekapasitet227/ 115 kg
Stigningevne maks30 % (16.69°)
Plattform lengde utv1.64 m
Plattform utvidet lengde2.53 m
Plattform bredde0.74 m
Egenvekt1 490 kg
DrivkildeEl. batteri
Transportmål
Lengde1.82 m
Bredde0.76 m
Høyde rekkverk oppe2.13 m
Høyde sammenfelt1.79 m

Spesifikasjoner-GMD1930ED

Sikkerhet på arbeidsplassen

 

 

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Les bruksanvisning.