Hybrid (El) bomlift utleie 20.16 m

Hybrid. Full elektrisk bomlift utleie

Mest miljøvennlig både for inne og utebruk.

Drivkilde batteri med kapasitet opp til 4 timer arbeid kont. Om batterier skulle ut lades ved bruk kobler dieselmotoren inn som drift samtidig som batteripakke lades. Liften kan lades etter arbeidstid om ønskelig med bruk av nettstrøm.

Vår utleie lift med batteridrift gir ingen eksos eller motorstøy. Detter er en stor fordel om liften skal brukes innendørs eller hvor det er krav til lite støy og ren luft.

Hybrid bomlift utleie Alta Lakselv Porsanger Finnmark

Arbeidshøyde 20.16 m
Jib 1,52 m med 135° arbeidsområde
Firehjuls AC elektrisk drift system
Egenvekt 7 756 kg

 

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.
For transportører, se Instrukser for transport og løfting.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Hybrid bomlift utleie Alta Lakselv Porsanger Finnmark Tromsø

Arbeidshøyde20.16 m
Horisontal rekkevidde11.15 m
Opp og over7.39 m
Rekkevidde under 0 nivå- 3.05 m
Kurvstørrelse0,91 x 2.44 m
Løftekapasitet227 kg
Vertikal jib rotasjon135°
Plattformrotasjon160°
Transportlengde jib under6.30 m
Transportlengde jib ute8.15 m
Transporthøyde jib under2.62 m
Transporthøyde jib ute2.54 m
Transportbredde2.49 m
RT merkefrie skumfylte dekkja
4WD elektrisk systemJa
El-uttak i kurven2 x 230V/16A
Drift Batteri eller dieselmotor- HybridBatteri 415 Ah
Maks stigning hjelpefremdrift35% (19.29°)
Totalvekt u/fører7 756 kg

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Denne maskinen er ikke isolert og vil ikke gi noen beskyttelse mot elektrisk støt.
Følg alle lokale og nasjonale forskrifter angående minimumsavstand til
elektriske ledninger. Overhold minimumsavstandene i tabellen under.

Spenning i ledning Påkrevd sikkerhetsavstand:
0 til 50 KV 3,05 m
50 til 200 KV 4,60 m
200 til 350 KV 6,10 m
350 til 500 KV 7,62 m
500 til 750 KV 10,67 m
750 til 1 000 KV 13,72 m
Den totale vekten av personer, utstyr og materialer må ikke overstige plattformens maksimumskapasitet for det begrensede eller
ubegrensede bevegelsesområdet.

Maks plattformkapasitet
Ubegrenset bevegelsesområde 300 kg
Maks. antall personer 2
Maks plattformkapasitet
Begrenset bevegelsesområde 454 kg
Maks. antall personer 3

Les bruksanvisning.