Hjullaster utleie Cat 908M. 6 700 kg

Hjullaster Cat 908M

Transportvekt 6 700 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00

 


Beskrivelse

Driftsvekt6 700 kg
Høyde2 650 mm
Maskinbredde1 985 mm
Maskinbredde med skuff2 080 mm
Lengde med skuff5 630 mm
Lengde med gaffel6 016 mm
Overlastingshøyde skuff3 215 mm
Maksimal gaffelhøyde3 324 mm
Std. skuff1 100 L
Tipplast - rett4 427 kg
Tipplast full sving3 606 kg
Diesel tank78 L
Mot tillegg:
Pallegaffel
Brøyteskjær klappvinge

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer hjullasteren for denne oppgaven?
- Strekker den til? (løftekapasitet, bærekraft osv.)
- Er brukerplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften eller grunnen?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholds forskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Hjullasterens generelle tilstand
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

6. Tillatt last
- Hvis den nominelle belastningen ikke blir overholdt, kan personskade eller skade på eiendom inntreffe. Dette omfatter fare for utilsiktet bomsenking. Gå gjennom den nominelle belastningen for et bestemt redskap før betjening utføres. Foreta
justeringer av den nominelle belastningen etter behov for konfigurasjoner som ikke er standard.
- Merk: Nominell last skal benyttes som en retningslinje. Redskap, ujevn grunn, bløt mark eller dårlig grunn påvirker nominell last.
- Føreren er ansvarlig for å være kjent med disse virkningene.

Les bruksanvisning.