Hjullaster utleie Volvo L90F Alta. 15 000 kg

Hjullaster utleie Volvo L90F Alta

Utstyr
Sneskuff
Hydr. pallegaffler

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.

Kontakt oss. Tlf 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00

 


Beskrivelse

Hjullaster utleie Volvo L90F Alta

 Spesifikasjoner Kontakt Utleiesenteret

 

 

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer hjullasteren for denne oppgaven?
- Strekker den til? (løftekapasitet, bærekraft osv.)
- Er brukerplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften eller grunnen?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholds forskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Hjullasterens generelle tilstand
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

6. Tillatt last
- Hvis den nominelle belastningen ikke blir overholdt, kan personskade eller skade på eiendom inntreffe. Dette omfatter fare for utilsiktet bomsenking. Gå gjennom den nominelle belastningen for et bestemt redskap før betjening utføres. Foreta
justeringer av den nominelle belastningen etter behov for konfigurasjoner som ikke er standard.
- Merk: Nominell last skal benyttes som en retningslinje. Redskap, ujevn grunn, bløt mark eller dårlig grunn påvirker nominell last.
- Føreren er ansvarlig for å være kjent med disse virkningene.

Les bruksanvisning.