7.79 m sakselift el.

Utleielift Alta

Arbeidshøyde maks: 7.79 m

Egenvekt 1 503 kg

Utleiesenteret kan levere til ønsket adr.
For transportører, se Instrukser for transport og løfting.

Kontakt oss.  Tlf → 917 18 387
Åpningstider man – fre 07.00 – 16.00


Beskrivelse

Arbeidshøyde7.79 m
Løftekapasitet227/ 113 kg
Stigningevne maks25 % (14°)
Plattform lengde 1.63 m
Plattform utvidet lengde2.54 m
Plattform bredde0.74 m
Egenvekt1 503 kg
DrivkildeEl. batteri
Transportmål
Lengde1.83 m
Bredde0.813 m
Høyde rekkverk oppe2.11 m
Høyde sammenfelt1.75 m

Spesifikasjoner-GS1932

Sikkerhet på arbeidsplassen

Transport instruks

Brukerveil-GS3384RT

Les mer om sikkerhet her

INSPEKSJON PÅ ARBEIDSPLASSEN
1. Generelt. 
- Passer liften for denne oppgaven?
- Strekker den til? (rekkevidde, bærekraft osv.)
- Er oppstillingsplassen sikker?
- Finnes det strømledninger i luften?
- Er det tilstrekkelig med lys / belysning for å utføre arbeidet sikkert?

2. Dokument
- Er maskinens bruks- og vedlikeholdsforskrifter på plass? (Produsentens dokumentasjon)
- Er de service- og inspeksjonsoppgaver som er stipulert i forskriftene utført? Har feil og mangler, som kan ha innvirkning på sikkerheten, blitt rettet? (Inspeksjonsprotokoll)

3. Generelt
- Liftens generelle tilstand
- Manøverorganets funksjon. Er dette beskyttet?
- NØDSTOPP, signalhorn og grensebrytere
- El-anordninger og kabel
- Forekommer det oljelekkasje, utette koblinger
- Belastnings- og lasteskilt

4. Brukere
- Er brukeren gammel nok?
- Har brukeren fått tilstrekkelig skolering og alle nødvendige anvisninger?

5. Brukssted
- Gjelder særskilte vilkår på bruksstedet / forutsetninger som må tas i betraktning?

Les bruksanvisning.

Sikkerhetsystem på Genie batterisakser
Genie SmartLink produkt demo