Verdens første digitale gjerdesystem. Vi leier ut !

Digitale gjerder for geit. Utnytt beiteressursene dine
Uavhengig av vegetasjon, vanskelig terreng eller størrelse.

Digitale gjerder for geit.

Verdens første digitale gjerdesystem. Vi leier ut !
Gi tilgang til gode og varierte beiter fra telefonen din med bruk av en app. Les mer om digitale gjerder for geit og få oversikt over mulighetene som beiteteknologien kan gi deg. Nofenceklave (småfeklave) spesielt utviklet og ergonomisk tilpasset småfe. Elektrodene i form av 3mm kjetting på hver side gir god kontakt når den legges inn i ulla.

Beiteteknologien består av en app og en solcelledrevet klave som kommuniserer over mobilnettverket.
I tillegg finnes en nettportal hvor du kan hente ut historikk for hver klave, f.eks se beitemønster, posisjonsdata og varslinger.

Klaven kommuniserer med appen via mobilnettverket (2G).

Klaven sender statusmeldinger til appen hvert 15. minutt. I tillegg kan du etterspørre sanntidsposisjoner fra statussiden. Strømstøt og rømming varsles umiddelbart i appen.

Nofence teknologien gjør det mulig å følge dyra i beiteområdet, og motta varslinger i appen ved strømstøt eller rømming.

Nofenceklaven får sin posisjon ved hjelp av tilgjengelige satelitter. Det er nødvendig med god GPS-posisjon for at gjerdefunksjonen skal fungere. Lydvarslingen på beitegrensa vil starte hvis nøyaktigheten er lik eller bedre enn 3,5 meter. Det er derfor lurt å legge beitegrensa i et område som kan oppnå best mulig nøyaktige posisjoner, ideelt sett i åpent lende.

Småfeklave
Småfeklave

Solceller
Klavene har solceller på begge sider som lader batteriet. Solcellene tåler hard bruk og effekten blir i liten grad påvirket av riper og sår på solcellen.

GPS-mottaker
Nofence benytter satelittsignaler fra amerikanske GPS og russiske GLONASS for å bestemme posisjon.

Blåtann
To viktige funksjoner - fange opp signaler fra Innebeacon, for deaktivering av GPS når dyra er i ly, samt avgrenset dataoverføring mellom app og klave.

 

Bevegelsessensor
Registrerer akselerasjon langs tre akser, og brukes til å både spare strøm samt er grunnlag for videre utvikling for å gi verdifull informasjon om dyrets tilstand.

Kommunikasjon over mobilnettet
Nofence bruker 2G-nettet til både Telia og Telenor for å kommunisere med appen. Det må være mobildekning i området for å fungere.

Oppladbart batteri
10Ah batteri lades opp av to solceller. Enkelt å klikke ut av klavehuset. Batterilås med dobbel og uavhengig sikring.

Tegn digitale gjerder ved hjelp av pekefingeren eller få sanntids informasjon om dyra Nofencebeitet. Appen er tilgjengelig på både iOS og Android.

Se videoer under her.

Enkelt å gi tilgang til gode beiter. Tegn i kart med pekefinger. Gi beitet navn og lagre.

Få full oversikt over hvor dyra er i beiteområdet. (vises som hvite ikoner)

Under her. Slik virker Nofence digitalt gjerde for beite. Lydsignal

 

nofence-logo

Nofence er en engasjert gjeng som brenner for å utvikle teknologi som gjør det lett å ha dyr på beite og samtidig ivareta god dyrevelferd, noe som er viktig både for oss og for kundene våre. Vi er opptatt av at beitebruk i et bærekraftsperspektiv har mange positive effekter og vi er stolte av å være de første i verden som har utviklet en digital gjerdeløsning.

Sikre deg klaver foran neste beitesesong
Vær tidlig ute med å bestille Nofenceklaver foran beitesesongen 2021.

 

Kontakt Utleiesenteret Alta for tilbud på ditt digitale gjerdesystem.

Åpent man - fredag 07.00 - 16.00

Vakttelefon 24/7. Tel. 917 18 387

Kontak oss

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please enter a valid phone number.
Please type your message.